กาแฟคั่ว

เมล็ดกาแฟคั่วเป็นเมล็ดกาแฟดิหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อว่ากาแฟสีเขียว เป็นเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ผ่านกระบวนการคั่ว ดันนั้นก่อนที่จะเป็นกาแฟที่ทุกคนดื่มนั้น จะต้องผ่านกระบวนการคั่วมาก่อน โดยกาแฟที่ผ่านการคั่วนั้นจะมีด้วยการ 3 ระดับ 1.กาแฟคั่วอ่อน 2.กาแฟคั่วกลาง 3.กาแฟคั่วเข้ม และแต่ละระดับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไป ทำให้กาแฟที่มีความแตกต่างนั้นบงบอกถึงความชอบของผู้คนแต่ละบุลคล

Showing all 3 results