About

เรามุ่งเน้นให้กาแฟของเรานั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั้วโลก

เกี่ยวกับเรา ManjuCoffee

ManjuCoffe คือโรงงานผลิตกาแฟ ที่ชำนาญด้านการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกเมล็ดกาแฟคั่ว จนไปถึงการคั่วเมล็ดกาแฟ โดยทางเราจะมีผู้ชำนาญการเพาะปลูกนักต้นกาแฟ รวมไปถึงการคั่วเมล็ดกาแฟที่มีประสบการณ์ทั้งในการเพาะปลูกรวมไปถึงงานคั่วกาแฟมากกว่า 10 ปี และเป็นกาแฟอราบิก้าที่เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้อื่น คือการเพาะปลูกเมล็ดเราทราบดีว่าต้นกาแฟนั้นจะต้องปลูกในสภาพดินที่แตกต่างกัน และจะต้องปลูกในบนพื้นที่สูง อากาศเย็น เพราะสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าชอบสภาพอากาศเย็นๆ ยิ่งถ้าปลูกใต้ร่มเงาจะทำให้การเจริญเติบโตได้ดีและได้ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องทำให้เราใส่ใจในเรื่องการเพาะเป็นอย่างมาก

ManjuCoffe มุ่งเน้นในการพัฒนาในด้านการผลิตกาแฟคั่ว รวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ จะพัฒนาธุรกิจของเราให้ครบวงจร ทำให้เราให้ความสำคัญในส่วนต่างๆในการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้เรามีความถนัดและชำนาญ ทางเราจึงใส่ใจและทุ่มเทอย่าง อย่างหนักในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟอย่างพิถีพิถันทหทุกขั้นตอนอย่างละเอียดให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพสูง